železniční stanice Meziměstí

historická budova žst. Meziměstí

zadní část budovy

historická budova ze strany od města

promenáda

prosklená promenáda

vchod do muzea

vchod do muzea z nádražní haly

vchod do muzea

stylizovaný vchod do muzea

vybavení historické pokladny

vybavení historické pokladny

sbírka sdělovací techniky

sbírka sdělovací techniky

část expozice

část expozice

model - Meziměstí

modelové kolejiště stanice Meziměstí

model - stanice

modelové kolejiště se stanicí

detail návěstidla

detail mechanického návěstidla

stavěcí kozlík

funkční páka návěstidla

schodiště

schodiště v muzeu

dopravní kancelář

vybavení dopravní kanceláře

diorama

Diorama - ukázka ze stavby trati

diorama - tunel

Diorama - bylo počítáno s druhou kolejí

diorama - násep

Diorama - metoda ztraceného lešení

diorama -stanice

Diorama - detail stavby stanice

Jakub Žmolík

Svět na kolejích - Česká televize - reportáž Václava Žmolíka, srpen 2010